Dinko Kovačić arrow Biografija
Biografija

  • Rođen je u Splitu 1938. Gimnaziju je završio u Splitu 1957.
  • Diplomirao je  na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1963.
  • Od završetka studija radi kao odgovorni projektant u projektnim biroima “Tehnogradnja” i “Lavčević” u Splitu, a 1979. prelazi u Zavod za arhitekturu – Arhitektonski fakultet Zagreb.
  • Pored rada na projektiranju, dugogodišnji je član savjeta za urbanizam grada Splita.
  • Bio je član više žirija na javnim i gradskim natječajima, te član ocjenjivačkog suda za nagradu “Borbe” i “Vladimira Nazora”.
  • Od početka školske godine 1994/95. angažiran je kao redoviti profesor na Arhitektonskom fakultetu gdje predaje Zgrade za turizam i slobodno vrijeme.
  • Vodi grupu studenata devetog semestra na integralnom radu i mentor je za diplomski rad.
  • Voditelj je ljetne škole – Brač, koju organizira Arhitektonski fakultet iz Zagreba.
  • Za svoj rad dobio je niz javnih priznanja i nagrada.
  • 2006. godine primljen je u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti (HAZU) kao redoviti član.